Advies over de karakterisering van SBZ-deelgebieden volgens grondwaterafhankelijkheid als setting voor het vergunningenbeleid

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1670 Downloads (Pure)

Abstract

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn verplicht de lidstaten om voor elk plan of project dat mogelijk significante effecten kan veroorzaken op een speciale beschermingszone, een passende beoordeling te maken. Het INBO werkt aan een reeks adviezen die de vergunningverleners ondersteuning bieden bij de wetenschappelijke beoordeling van de mogelijke effecten van een plan of project op de grondwaterhuishouding. In dit advies bekijken we de geografische ligging van de habitats die voor grondwaterstandsdaling gevoelig zijn.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 10-May-2021

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4188

Thematic list

  • Dessication
  • Environment
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Policy

Cite this