Advies over de KDW-waarden voor de vegetatietypes ‘ah’ brak of zilt water en ‘ku’ pioniersvegetatie

Luc Denys (Main author), Jan Wouters

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1852 Downloads (Pure)

  Abstract

  Naar aanleiding van een milieuvergunningsaanvraag in de omgeving van het VEN-gebied ‘De Viconia Kleiputten’, wordt een verscherpte natuurtoets gemaakt. Een onderdeel daarvan is het afwegen van de bijdrage van het geplande initiatief aan de totale stikstofdepositie binnen de perimeter van het natuurgebied waarop impact mogelijk is. Hiervoor moeten de kritische depositiewaarden (KDW) voor de aanwezige stikstofgevoelige natuurtypen gekend zijn. In dit advies gaat het INBO na welke KDW-waarde moet gehanteerd worden voor de vegetatietypes in dit VEN-gebied die op de Biologische Waarderingskaart gekarteerd werden als ‘ah brak of zilt’ en als ‘ku pioniersvegetatie’.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 22-Dec-2015

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.3378

  Thematic List 2020

  • Water

  Thematic list

  • Species and biotopes
  • Brushwood and pioneer vegetations
  • Environment
  • Biotopes
  • Eutrophication
  • Still waters

  EWI Biomedical sciences

  • B003-ecology

  Cite this