Advies over de kennisgevingsnota van het Plan-MER Mestactieprogramma 7

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1 Downloads (Pure)

Abstract

In uitvoering van de Nitraatrichtlijn stelt Vlaanderen om de vier jaar een mestactieprogramma op waarin maatregelen worden vastgelegd om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nutriënten tegen te gaan. Het zevende mestactieprogramma (MAP 7) is in voorbereiding. De Vlaamse Landmaatschappij is gestart met de procedure voor het plan-MER. Er is een kennisgevingsnota beschikbaar op de website van het Team Omgevingseffecten onder het nummer PL0301. Deze nota bevat informatie omtrent het plan en zijn alternatieven, en omtrent de te bestuderen effecten, zodat de burger en de administraties kunnen nagaan wat er zal bestudeerd worden en of de geplande MER-studie de te verwachten effecten voldoende zal bestuderen. In dit advies geven we onze opmerkingen op deze kennisgevingsnota.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 12-Aug-2023

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4661

Thematic list

  • Water Framework Directive
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Eutrophication

Cite this