Advies over de kennisgevingsnota van het plan-MER/strategische MER ‘Windturbinepark haven Antwerpen rechteroever in Antwerpen’

Joris Everaert (Main author)

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  3495 Downloads (Pure)

  Abstract

  Voor de bouw van een windturbinepark in het havengebied van Antwerpen werd een kennisgevingsnota van een strategisch MER gemaakt. Daaruit moet blijken welke locaties meer of minder geschikt zijn voor het inplanten van windturbines en waar er milderende maatregelen nodig zijn of er bijkomend studiewerk moet gebeuren. In dit advies gaat het INBO na of de voorgestelde methodiek volstaat om de effecten van het windpark in te schatten. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate deze methodiek garandeert dat er geen betekenisvolle effecten t.a.v. avifauna of betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betreffende Vogelrichtlijngebieden of natuurdoelen ontstaat.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 15-Mar-2016

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.3410

  Thematic list

  • Wind energy
  • Society
  • Energy

  Cite this