Advies over de mogelijkheden voor moerasherstel met basenrijk trilveen met ronde zegge of galigaanmoeras in het Moer (Merksplas, Baarle-Hertog)

Piet De Becker (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

30 Downloads (Pure)

Abstract

De depressie van het Moer (Habitatrichtlijngebied) nabij het Merkske is het brongebied van de Noordermark. Het is een gebied met hoge kweldruk. In het natuurbeheerplan staan maatregelen voor het herstel en inrichten van een nat grasland en moeras. In het kader van de ruilverkaveling Zondereigen werden inrichtingswerken uitgevoerd o.a. om het gebied hydrologisch te isoleren van het omliggende landbouwgebied en het optimaliseren van de diepe kwel waarvan het gebied afhankelijk is. Men heeft echter de laatste jaren een achteruitgang van het habitatwaardig grasland waargenomen en een eutrofiëring van bepaalde zones in het gebied. Aan het INBO wordt gevraagd of het vooropgestelde graslandherstel met focus op overgangsveen of ontwikkeling van galigaanmoeras nog kansrijk en zinvol is.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 14-May-2024

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4294

Thematic list

  • Floodplains
  • Grasslands
  • Waterlogging
  • Marshes
  • Valley- and marshwoods
  • Habitats

Cite this