Advies over de natuurtoets voor het inplanten van drie windturbines langs de Schelde in Zwijndrecht

Joris Everaert (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1675 Downloads (Pure)

Abstract

Een energieproductiebedrijf wil drie windturbines oprichten en exploiteren langs de Schelde in Zwijndrecht. De turbines komen op ca. 30 m van de linkeroever van de Schelde te staan. De locatie houdt risico’s in voor vogels en mogelijk ook voor vleermuizen. Vanwege deze risico’s en de ligging nabij habitat- en vogelrichtlijngebied is het effect van de turbines op de natuurwaarden beschreven en beoordeeld in een uitgebreide nota natuureffecten. In dit advies beoordelen we of de gegevens, de gemaakte berekeningen en de aannames in de effectenanalyse correct en volledig zijn. We geven daarbij aan welke aanvullingen nodig zijn en hoe bijkomende tellingen best uitgevoerd worden.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 30-Oct-2019

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3835

Thematic list

  • Schelde
  • Wind energy
  • Society

Cite this