Advies over de Oostvoorduinen-Oost te Oostduinkerke

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

701 Downloads (Pure)

Abstract

Het in 2019 goedgekeurd beheerplan voor het deeldomein “Oostvoorduinen-Oost” van het natuurreservaat “Ter Yde” te Koksijde voorziet de verwijdering van een aantal hoogstammige populieren en ook verscheidene (aangeplante) elzenbosbestanden ten behoeve van het herstel van de habitats “Grijze duinen” en “Vochtige duinvalleien”. Het gebied is Vogel- en Habitatrichtlijngebied en deel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). In het te kappen bos komt grootste kolonie van aalscholvers in Vlaanderen voor en zouden ook verscheidene soorten vleermuizen kunnen voorkomen in dat bos. In het bos woekert Japanse duizendknoop. Het Agentschap voor Natuur en Bos wil wetenschappelijk doordacht kunnen beslissen over de al dan niet uitvoering van de voorgenomen ontbossing en vraagt daarom advies.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 15-Mar-2023

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4494

Thematic list

  • Mammals
  • Invasive species (nature management)
  • Species and biotopes
  • Invasive species (management)
  • Waterbirds
  • Invasive species (damage management)
  • Woods and parks
  • Beaches and dunes

Cite this