Advies over de passende beoordeling en verscherpte natuurtoets van een grondwaterwinning in Lommel

Piet De Becker (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1663 Downloads (Pure)

Abstract

Het Agentschap voor Natuur & Bos ontving een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets voor de hervergunning van een omvangrijke grondwaterwinning in Lommel. De productieputten liggen gedeeltelijk in het Habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ (BE2100026), alsook in het VEN-gebied ‘De Lommelse heidegebieden en Sahara’. Verschillende habitats in deze beschermingszones zijn grondwaterafhankelijk en dus gevoelig voor verdroging. Daarnaast kan de drinkwaterwinning een effect hebben op het leefgebied van doelsoorten. Het ANB wil weten of er voldoende elementen onderzocht zijn om negatieve effecten voor grondwatergevoelige vegetaties uit te sluiten. In dit advies beoordelen we een aantal aannames en conclusies in de PB en natuurtoets.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 23-Mar-2021

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4122

Thematic list

  • Heathland and peat moor
  • Dessication
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Water management and drinking water

Cite this