Advies over de passende beoordeling voor bestemmingswijziging van recreatie naar horeca in Fort 5 in Edegem

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

420 Downloads (Pure)

Abstract

Het Agentschap Natuur en Bos moet advies geven over een aanvraag van omgevingsvergunning voor het inrichten van een 'zomerbar' in Fort 5 te Edegem. Fort 5 ligt in Habitatrichtlijngebied (Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats BE2100045). In navolging van artikel 36ter §3 van het Natuurdecreet is voor deze vergunningsplichtige activiteit een passende beoordeling opgesteld. De passende beoordeling lijkt onvolkomenheden/lacunes te bevatten die problematisch zijn wat betreft betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone (SBZ) en voor beschermde vleermuissoorten. De milderende maatregelen lijken geen volledig antwoord te geven op de risico's. In dit advies geven we onze opmerkingen op deze passende beoordeling.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 29-Aug-2023

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4700

Thematic list

  • Mammals
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Species

Cite this