Advies over de relevantie van draadwier bij de beoordeling van de vegetatieontwikkeling in meren

Luc Denys (Main author), An Leyssen

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1643 Downloads (Pure)

Abstract

Op basis van de inventarisaties binnen het meetnet macrofyten stelt de Vlaamse Milieumaatschappij vast dat waterlopen waar bijna uitsluitend filamenteuze algen de submerse vegetatie vormen, vaak een hoge ecologische kwaliteitscoëfficiënt (EKC) hebben doordat dergelijke trajecten goed scoren op ‘vegetatieontwikkeling’. Nochtans zijn draadwieren ook een indicator voor ‘verstoring’. Wanneer draadwier afneemt of volledig verdwijnt daalt echter vaak de EKC, ook al vermindert de verstoring. Dit lijkt contradictorisch en men stelt de relevantie van draadwier bij de beoordeling van de vegetatieontwikkeling in vraag. In dit advies argumenteren we waarom het wel zinvol is om de hoeveelheid draadwieren te betrekken bij de inschatting van de submerse vegetatieontwikkeling en deze deelscore van de EKC.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 23-Oct-2020

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4026

Thematic list

  • Water Framework Directive
  • Rivers and streams
  • Policy

Cite this