Advies over de toepassing van de Duitse drempelwaarde van 0,3 kg N/ha/jaar in Vlaanderen

Luc De Keersmaeker (Main author), Wouter Lefebvre, Felix Deutsch, Floris Vanderhaeghe, Gerald Louette

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1848 Downloads (Pure)

Abstract

Bij een passende beoordeling of MER kan voor de beoordeling van de impact van projecten of activiteiten tot de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden een zgn. minimisdrempel gehanteerd worden. Onder deze drempel zouden betekenisvolle effecten met voldoende zekerheid uitgesloten zijn. In de praktijk wordt vaak de zgn. Duitse drempel van 0,3 kg N/ha/jaar gehanteerd. Het gebruik van die waarde wordt dan in algemene termen gemotiveerd. In dit advies lichten we de waarde en bruikbaarheid van de Duitse drempelwaarde toe. We bespreken o.a. de wetenschappelijk-ecologische onderbouwing en onder welke voorwaarden deze drempel toegepast wordt in Duitsland. Daarnaast becijferen we of activiteiten met een individuele stikstofimpact
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 11-Mar-2022

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4341

Thematic list

  • Eutrophication
  • Habitats

Cite this