Advies over de verspreiding van de habitattypische soorten per SBZ deelgebied - deel flora

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1149 Downloads (Pure)

  Abstract

  In uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn werden instandhoudingsdoelen opgemaakt voor de in Vlaanderen voorkomende Natura2000-habitats. Het globale doel is te komen tot een gunstige regionale staat van instandhouding van de habitats. De regionale staat van instandhouding wordt mee beoordeeld aan de hand van de staat van instandhouding van habitattypische soorten. Om bij het uitwerken van de doelen en bij het toekomstige beheer van de speciale beschermingszones rekening te kunnen houden met de habitattypische soorten, is kennis vereist over de erspreiding van deze soorten. In dit advies wordt de actuele verspreiding van de habitattypische florasoorten in Vlaanderen weergegeven.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 25-Nov-2014

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.3192

  Thematic list

  • Species and biotopes
  • Natura 2000 areas
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Flora
  • Policy

  Cite this