Advies over de Vlaamse prioritaire soorten: voorstel tot aangepaste selectie van indicatorsoorten voor de functioneel-ecologische groep van dood-houtkevers

Arno Thomaes (Main author), Marc Pollet, Kris Vandekerkhove

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  2002 Downloads (Pure)

  Abstract

  Het Soortenbesluit beschouwt de gouden tor als een Vlaams prioritaire soort. Om die reden is deze soort ook opgenomen in het soortenmonitoringsproject dat werd opgestart in 2016. De gouden tor is echter al enige tijd niet meer bedreigd in Vlaanderen. Bovendien is het een zwakke indicator voor waardevolle landschappen met holle bomen waarvoor hij werd aangeduid. In dit advies gaat het INBO na of de status van prioritaire soort vanuit wetenschappelijk oogpunt nog zinvol is. We onderzoeken ook of in Vlaanderen nieuw waargenomen dood-hout bewonende Habitatrichtlijnsoorten voorkomen die in aanmerking komen voor bescherming of opvolging en eventueel geschikter zijn als Vlaamse prioritaire soort en als indicator voor waardevolle landschappen met
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 17-Jun-2016

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.3443

  Thematic list

  • Species and biotopes
  • Fauna
  • Species policy
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Policy
  • Species
  • Insects

  Cite this