Advies over een passende beoordeling met betrekking tot een aanvraag voor een grondwaterwinning in het Turnhouts vennengebied.

Toon Van Daele (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1506 Downloads (Pure)

Abstract

Bij een milieuvergunningsaanvraag van het landbouwbedrijf Quirynen te Turnhout wordt ook vergunning gevraagd voor een grondwaterwinning voor beregening. Dit bedrijf is gesitueerd in de ecologisch zeer waardevolle omgeving van het Turnhouts vennengebied. Het perceel waarop de winning gelegen is, is gesitueerd in habitat- en vogelrichtlijngebied en ligt vlakbij een aantal droogtegevoelige habitats en/of zoekzones voor de ontwikkeling van habitats. Bij een eerdere vergunningsaanvraag heeft ANB een negatief advies verstrekt omwille van het ontbreken van een passende beoordeling met grondwatermodellering om het effect van de winning op de beschermde natuurwaarden te begroten. Intussen werd een passende beoordeling met grondwatermodellering opgemaakt die ter advies wordt voorgelegd.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 21-Jun-2017

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3583

Thematic list

  • Dessication
  • Agriculture (society)
  • Agriculture
  • Environment
  • Groundwater
  • Habitats

Cite this