Advies over een voorstel voor translocatie van beschermde soorten in de haven van Antwerpen

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1565 Downloads (Pure)

Abstract

Een bedrijf wil in de haven van Antwerpen een nieuwe site bouwen en exploiteren. Het gaat om een oppervlakte van 90 ha. Het terrein is actueel deels bebost en deels braak. Om dit project te realiseren vraagt het bedrijf een afwijking van de verbodsbepalingen van het Soortenbesluit voor enkele soorten die voorkomen op Bijlage 1 van het Soortenbesluit. Het gaat om bijenorchis, grote keverorchis, blauwvleugelsprinkhaan, echt duizendguldenkruid en rugstreeppad. Om de impact op deze soorten te milderen wordt voorgesteld om een aantal soorten te verplaatsen. In 2020 gaven we advies over een eerste translocatievoorstel. De aanvraag is aangepast en opnieuw ingediend. Dit advies is de beoordeling van het tweede translocatievoorstel.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 6-Dec-2021

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4257

Thematic list

  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Flora
  • Amphibians and reptiles

Cite this