Advies over een windturbineproject in Oud-Turnhout

Joris Everaert (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

122 Downloads (Pure)

Abstract

Een projectontwikkelaar wenst één windturbine in te planten t.n.v. van de E34 in Oud-Turnhout. De nabije omgeving is een mogelijk gevoelige zone voor seizoenstrek van vogels. Er komen ook bijzondere broedvogels voor. Daarnaast vormt de omgeving het leefgebied van verschillende vleermuissoorten. In het kader van een project-MER is een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige en overvliegende vogels en vleermuizen met daarbij een effecteninschatting, risicobeoordeling en voorstel van milderende maatregelen. In dit advies beoordelen we of de inventarisaties correct en voldoende zijn om tot betrouwbare conclusies te komen. We gaan na of het onderzoek en de beoordeling van de mogelijke effecten correct (uitgevoerd) is. Ten slotte bekijken we of de voorgestelde milderende maatregel volstaat.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 4-Aug-2023

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4680

Thematic list

  • Wind energy
  • Birds

Cite this