Advies over grenswaarden, beschikbare en benodigde kennis voor de discipline biodiversiteit/verscherpte natuurtoets/passende beoordeling van het plan-MER van het MAP 7

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

37 Downloads (Pure)

Abstract

Om de mogelijke effecten van MAP7 op mens en milieu in kaart te brengen is de opmaak van een plan-MER lopende. Bij de beoordeling van die effecten zit een discipline biodiversiteit incl. een ‘passende beoordeling’. De beoordeling moet duidelijkheid geven of het plan aanzienlijke effecten heeft op de natuurlijke karakteristieken van de SBZ-gebieden, voor zover landbouw daarin verantwoordelijk is. In dit advies trachten we causale relaties tussen landbouwgebruik en effecten op natuur zo duidelijk mogelijk te maken. We gaan na of er grenswaarden voor bemesting en/of begrazing bepaald kunnen worden, welke kennis er al is op ruimtelijke schaal en welke kennisleemten best ingevuld worden. We geven tevens aan welke gebieden prioritair zijn om te investeren in meer meetpunten of gericht onderzoek.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 19-Apr-2024

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4799

Thematic list

  • Argicultural areas
  • Agriculture
  • Natura 2000 and conservation objectives

Cite this