Advies over het aangevuld project-MER voor de drinkwaterwinning Balen-Nete

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1525 Downloads (Pure)

Abstract

In het kader van de milieuvergunningsaanvraag voor de drinkwaterwinning Balen-Nete kunnen voorwaarden opgelegd worden om de impact van de waterwinning te beperken. Als basisdocument voor de beoordeling wordt het Milieueffectenrapport gebruikt. Het INBO heeft in het kader van een eerdere vergunningsprocedure advies gegeven over dit project-MER (INBO.A.3350). In het kader van de heropname van de vergunningsprocedure wenst het ANB opnieuw dezelfde adviesvraag te stellen over het project-MER, dit keer ook rekening houdend met het addendum van 2017 bij de passende beoordeling en met de gezamenlijke nota van 2016 van Haskoning en Pidpa aan ANB met hun bedenkingen op het INBO-advies INBO.A.3350.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 27-Jan-2022

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4295

Thematic list

  • Natura 2000 areas
  • Dessication
  • Groundwater
  • Marshes
  • Biotopes
  • Habitats
  • Water management and drinking water

Cite this