Advies over het belang van een watercaptatieverbod in ecologisch zeer kwetsbare kleine beken en bronbeken

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1972 Downloads (Pure)

Abstract

Vlaanderen werd in 2017, 2018 en 2019 geconfronteerd met langdurige periodes van droogte. Hierdoor zag de overheid zich genoodzaakt om beperkingen op watercaptatie vanuit waterlopen op te leggen. De Vlaamse Overheid werkt intussen aan een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste. Het doel is om tijdens periodes van waterschaarste weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Een belangrijk luik hierbij is de afweging wanneer maatregelen nodig zijn om te lage debieten en peilen op onbevaarbare waterlopen te voorkomen in functie van de ecologische doelstellingen. In dit advies gaat het INBO na of er nood is aan een captatieverbod in ecologisch zeer kwetsbare kleine beken en bronbeken in periodes van droogte.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 17-May-2020

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3957

Thematic list

 • Species and biotopes
 • Fish
 • Fish migration
 • Species and habitats
 • Fauna
 • Surface water
 • Water Framework Directive
 • Rivers and streams
 • Management
 • Natura 2000 and conservation objectives
 • Policy
 • Water management
 • Biotopes

Cite this