Advies over het grondwatermeetnet in het reservaat De Ronde Put te Mol-Postel

Piet De Becker (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1784 Downloads (Pure)

Abstract

In het Vlaams reservaat “De ronde put” in Mol-Postel hebben zich op de venige bodem vrij goed ontwikkelde natte heide vegetaties ontwikkeld. Omdat op sommige plaatsen de veenlaag verdroogd is en er ook heel wat grondwaterwinningen in de omgeving zijn, vindt de beheerder het belangrijk om de grondwaterpeilen te monitoren. Een aantal peilputten zijn echter onbruikbaar geworden. De beheerder vraagt om het meetnet te optimaliseren. Hiervoor is kennis ecohydrologisch systeem nodig. A.d.h.v. de meetgegevens, hydrografie, geologische opbouw en topologie wordt dit beschreven. Daarna wordt bekeken wat de natuurlijke potenties en doelen zijn en of die doelen haalbaar zijn met de huidige waterpeilen en –kwaliteit. Tevens wordt aangegeven welke meetpunten in de toekomst best verder opgevolgd worden.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 4-Sep-2018

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3667

Thematic list

  • Heathland and peat moor
  • Natura 2000 areas
  • Water management
  • Groundwater

Cite this