Advies over het vismigratieknelpunt t.h.v. de Stalsemolen op de Zwarte Beek te Beringen

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1765 Downloads (Pure)

Abstract

Om de instandhoudingsdoelen voor de beekprik te verwezenlijken is het wegwerken van migratieknelpunten, zoals t.h.v. watermolens wenselijk, zodat de nog aanwezige relictpopulaties hun leefgebied kunnen vergroten. De Stalse molen te Beringen langsheen de Zwarte beek is zo'n knelpunt. Echter, ook "invasieve exoten" kunnen gebruik maken van de opengestelde migratiewegen om verder stroomopwaarts gelegen habitat op de Zwarte Beek te koloniseren. Het is dus niet ondenkbaar dat de positieve gevolgen van gebiedsontsluiting teniet worden gedaan door schadelijke effecten van kolonisatie door invasieve exoten. Men heeft een aantal vragen om de voor- en nadelen van het oplossen van het vismigratieknelpunt t.h.v. de Stalse molen op het lokaal visbestand concretiseren.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 10-Sep-2018

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3692

Thematic list

  • Fish
  • Fish migration
  • Fragmentation
  • Rivers and streams
  • Water Framework Directive

Cite this