Advies over het voorstel voor translocatie van plantensoorten binnen het Life Harwin project

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

38 Downloads (Pure)

Abstract

De aangevraagde translocatie kadert binnen het Life Harwin project. Dit is een natuurherstelproject in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant, in het habitatrichtlijngebied van de Wingevallei (BE2400012). Het project beoogt het grootschalig herstel van vier habitattypes: heischraal grasland, blauwgrasland, alkalisch laagveen en tril- en overgangsveen. Om dit herstel te bewerkstelligen wil men 55 plantensoorten transloceren. In dit advies beoordelen we het voorstel van translocatie, een vereiste volgens het Soortenbesluit.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 25-Apr-2024

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4845

Thematic list

  • Nature recovery
  • Flora
  • Reintroductions

Cite this