Advies over hydrologische herstelmaatregelen in het natuurinrichtingsproject van de Zwarte Beek

Piet De Becker (Main author)

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1694 Downloads (Pure)

  Abstract

  In vallei van de Zwarte Beek worden hydrologische herstelmaatregelen uitgewerkt om de abiotische condities voor de doelhabitats 7140, 6230 en 91E0 te verbeteren. Men wil de beek verondiepen en bijna alle afwateringsgrachten dempen. Hierdoor bestaat de kans dat overstromingen frequenter optreden. In het advies wordt nagegaan of dit impact kan hebben op het veenpakket stroomafwaarts en de daaraan gebonden doelhabitats. In functie daarvan zijn waterkwaliteitgegevens van de Oude Beek gebundeld. Er is tevens ingeschat of de actuele bemestingspraktijk op enkele percelen in de omgeving een invloed kan hebben op het oppervlakte- of grondwater van het ecologisch systeem. Ten slotte worden maatregelen voorgesteld om een voldoende waterkwaliteit van de Oude Beek te garanderen.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 21-Aug-2017

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.3459

  Thematic list

  • Nature development
  • Nature recovery
  • Natura 2000 projects

  Cite this