Abstract

Voor de periode 2021-2027 wil de Vlaamse Landmaatschappij beheerovereenkomsten (BO) inzetten in geselecteerde gebieden waar agrarische activiteiten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Doelen zijn: verbeteren van het leefgebied van of de corridors voor landbouwgebonden faunasoorten, het in stand houden of ontwikkelen van botanisch waardevolle graslanden en KLE’s, en het creëren van buffers rond kwetsbare landschapselementen. In dit advies geven we een lijst van indicatorsoorten waarvoor BO kunnen bijdragen aan het duurzaam voortbestaan ervan. We vermelden hoe kwetsbaar deze soorten zijn en wat hun staat van instandhouding was bij de rapportage van 2019. Daarnaast beschrijven we voor de diersoorten (m.u.v. vogels) waarvoor ze het agrarisch gebied gebruiken.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 10-Sep-2019

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3797

Thematic list

  • Fauna
  • Species policy
  • Agriculture
  • Flora

Cite this