Advies over milderende maatregelen bij verwachte wijzigingen van de grondwaterstand

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

3281 Downloads (Pure)

Abstract

De Europese Habitatrichtlijn verplicht de lidstaten om voor elk plan of project dat mogelijk significante effecten kan veroorzaken op een speciale beschermingszone, een passende beoordeling te maken. Het INBO werkt aan een reeks adviezen die de vergunningverleners ondersteuning bieden bij de wetenschappelijke beoordeling van de mogelijke effecten van een plan of project op de grondwaterhuishouding. In dit advies geeft het INBO aan welke milderende maatregelen genomen kunnen worden bij een verwachte grondwaterstandswijziging.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 20-Oct-2021

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4193

Thematic list

  • Dessication
  • Environment
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Policy

Cite this