Advies over monitoring in het kader van het beheerplan versus Vlaamse monitoring

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1725 Downloads (Pure)

Abstract

Sinds 28 oktober 2017 geldt een nieuwe regelgeving rond beheerplannen. Voor alle openbare domeinen en natuurdomeinen moet een nieuw natuurbeheerplan opgesteld worden. In een natuurbeheerplan worden ook doelen gesteld. Bij de keuze van een leefgebied van soorten als natuurstreefbeeld moeten of kunnen (optioneel) bepaalde soorten gemonitord worden om het beheer te evalueren. Het Agentschap voor Natuur en Bos wil zicht te krijgen op de beschikbaarheid van monitoringsgegevens omdat er ook gegevens verzameld worden via de Vlaamse soortenmeetnetten of via de monitoring i.h.k.v. soortbeschermingsplannen. Dit advies geeft een overzicht van welke soorten al dan niet reeds gemonitord worden en indien wel, via welk meetnet en met welk protocol. Een shape-file bevat de bestaande monitoringslocaties.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 13-Feb-2019

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3747

Thematic list

  • Monitoring networks
  • Policy
  • Species
  • Naure and forest reserves

Cite this