Afstand tussen actuele en doeloppervlaktes voor gunstige staat van instandhouding van de habitattypes in Vlaanderen

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

19 Downloads (Pure)

Abstract

De referentieoppervlakte voor gunstige staat van instandhouding (FRA) van een Europees beschermd habitat is de minimum oppervlakte die nodig is om een habitat duurzaam in stand te houden in een bepaalde regio. Vlaanderen heeft doeloppervlaktes voor de habitats vastgelegd tijdens het proces rond de instandhoudingsdoelstellingen voor habitats en soorten. In deze nota aan het kabinet van de omgevingsminister geven we voor de habitats in Vlaanderen een overzicht van de afstand tot de doeloppervlaktes, met enige duiding voor
een goede interpretatie van de cijfers. We berekenden ook de oppervlakte aan planologisch landbouwgebied ingesloten in planologisch groengebied. Of die oppervlakte zou kunnen bijdragen aan de realisatie van de doeloppervlaktes kan enkel case-by-case beoordeeld
worden.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Number of pages10
Publication statusPublished - 2024

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.D.4559

Thematic List 2020

  • Data & infrastructure

Cite this