Beheerpakketten: mogelijkheden voor implementatie bij bosbeheer en beheerplanning in Vlaanderen: KOBE-rapport van het Agentschap voor Natuur en Bos en Inverde.

Vincent Kint, Hannes Cosyns, Kris Vandekerkhove

  Research output: Book/ReportReport not published by INBO

  2061 Downloads (Pure)

  Abstract

  In het INBO-rapport ‘bosbeheerpakketten’ van Cosyns en Vandekerkhove (2014) worden de verschillende pakketten één voor één in detail beschreven en besproken. Het is een prima inleiding in de bosbeheerpakketten, met veel praktische informatie.

  Voorliggend rapport bouwt verder op het INBO-rapport over de bosbeheerpakketten van Cosyns en Vandekerkhove (2014) in functie van de concrete toepassing door het ANB. Hierbij was de input vanuit de KOBE infomarkt van februari 2015 bepalend. Volgende aspecten werden verder uitgewerkt:
  - Extra beheerpakketten: ‘hakhout en middelhout’ en ‘tijdelijk en permanent nulbeheer’ worden verder opgesplitst.
  - De ecologische doelen en productiedoelen worden duidelijker afgebakend.
  - De doelmatigheid en toepasbaarheid van de pakketten wordt verder uitgewerkt en getoetst aan beheer- en beleidsdoelen.
  - De flexibiliteit van de pakketten wordt verder gedocumenteerd (o.a. varianten toegevoegd).
  - Kosten-baten en werklast per beheerpakket werden uitgewerkt.
  - De inpasbaarheid van de pakketten binnen het proces van de beheerplanning wordt toegelicht.
  - Er werden samenvattende fiches per beheerpakket opgemaakt.

  De opbouw van dit rapport is anders, en meer toegespitst op de fijnstelling van het concept en de onderlinge vergelijking van de beheerpakketten. De informatie uit Cosyns en Vandekerkhove (2014) wordt enkel overgenomen voor zover nodig. Beide rapporten blijven dus naast elkaar bestaan en vullen elkaar aan.
  Original languageDutch
  Number of pages41
  Publication statusPublished - 2015

  Thematic list

  • Forest management

  EWI Biomedical sciences

  • B430-sylviculture

  Policy

  • forest and agriculture policy

  Cite this