Bijzondere korstzwammen in het Zoniënwoud: Mycoacia nothofagi & Aporpium canescens

Lowie Tondeleir, Glen Dierickx, Nathan Schoutteten

Research output: Contribution to journalA3: Article in a journal without peer review

Abstract

Afgelopen jaren werd door de onderzoeksgroep Mycologie i.s.m. INBO heel wat inventarisaewerk verricht in de kern van het Zoniënwoud: het Kersselaerspleyn. Deze inspanningen hebben geleid tot de ontdekking van enkele bijzondere soorten voor België. Hier lichten we twee zulke soorten uit, Aporpium canescens (P. Karst) Bondartsev & Singer en Mycoacia nothofagi (G. Cunn.) Ryvarden. Beide zwammen beklemtonen het Zoniënwoud als uitzonderlijk gebied, daar zij gekend zijn als indicatoren voor kwalitaef, oud bos.
Original languageDutch
Volume16
Issue number4
Pages (from-to)9-12
Number of pages4
Publication statusPublished - Dec-2023

Thematic List 2020

  • Protected nature
  • Forest

Thematic list

  • Species and biotopes

Taxonomic list

  • bracket fungi (Aphyllophorales)
  • yeasts and moulds (Fungi)

Cite this