Criteria voor het bepalen van de lokale staat van instandhouding van wulp, grutto, watersnip, velduil, blauwe kiekendief en paapje

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1787 Downloads (Pure)

Abstract

De Habitat- en Vogelrichtlijn vormen samen de hoeksteen van het Europese natuurbeleid. Elke lidstaat moet streven naar een gunstige staat van instandhouding van de op haar grondgebied aanwezige Natura 2000 habitattypen en soorten. Die toestand moet regelmatig gerapporteerd worden. In dit advies geeft het INBO criteria om de lokale staat van instandhouding van wulp, grutto, watersnip, velduil, blauwe kiekendief en paapje te kunnen bepalen.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 8-Oct-2020

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3958

Thematic list

  • Species and biotopes
  • Fauna
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Policy
  • Birds
  • Species
  • Breeding birds

Cite this