Ecologisch onderbouwde scenario’s voor moerasontwikkeling en hydrologisch herstel in De Zegge en Mosselgoren

Piet De Becker (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

2373 Downloads (Pure)

Abstract

De natuurreservaten de Zegge en Mosselgoren behoren tot een Habitatrichtlijngebied. Voor dit gebied legde de Vlaamse overheid een aantal instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten vast, waaronder de realisatie van (laagveen)moeras, herstel van moerasvogelpopulaties en herstel van de natuurlijke hydrologie. In een deel van De Zegge worden indicaties gevonden voor verdroging. Ontwatering en verdere inklinking van de veenbodems in het aangrenzende landbouwgebied is een van de oorzaken. In dit advies geeft het INBO een aantal scenario’s voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 3-Apr-2020

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3863

Thematic list

  • Natura 2000 areas
  • Dessication
  • Water management
  • Environment
  • Groundwater
  • Management
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Policy

Cite this