Ecologische opvolging van de bermen en aanliggende W&Z-gebieden langs het Afleidingskanaal van de Leie: 1ste inventarisatie. resultaten veldwerk 2012

  Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  2169 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dit rapport beschrijft de ecologische opvolging van de bermen en aanliggende W&Z-gebieden langs het Afleidingskanaal van de Leie. De voornaamste doelstellingen zijn het opvolgen en beoordelen van de kruidvegetatie en het evalueren van het maai- en begrazingsbeheer. Dit rapport geeft een eerste vegetatiebeschrijving door veldwerk verricht in het groeiseizoen 2012. In de toekomst worden op dezelfde locaties vegetatie-opnames beschreven zodat een gedailleerde opvolging mogelijk is.

  De vegetatie-opnames van de bermen langs het Afleidingskanaal van de Leie bezitten, globaal beschouwd, eerder een laag soortenaantal en een lage diversiteit. De opnames worden gedomineerd door soorten die in Vlaanderen heel algemeen voorkomen.

  Op basis van de soortensamenstelling kunnen 8 ecologisch relevante groepen worden onderscheiden. Bermopnames die worden gegroepeerd in de rood zwenkgras – goudhaver groep en de rood zwengras - knoopkruid – duizendblad groep vertonen, in vergelijking met de andere groepen, een hoge soortenrijkdom en diversiteit, een hoge bedekking aan typische graslandsoorten, lage Ellenbergwaarden voor nutriënten, een lage bedekking van soorten met een hoog (>6) Ellenberggetal voor nutriënten, een laag competitief aandeel en een hoog stresstolerant aandeel. Bermopnames ingedeeld in de glanshaver – kweek groep, de zevenblad – grote brandnetel groep of de zevenblad – gewoon struisriet – riet groep worden gekenmerkt door lage soortenaantallen, lage diversiteiten, een lage bedekking aan typsiche graslandsoorten, hoge Ellenbergwaarden voor nutriënten, een hoge bedekking aan soorten met hoog (>6) Ellenberggetal voor nutriënten en een hoog competitief aandeel.

  Zo’n kwart van de bermopnames is ecologisch waardevol. Opmerkelijk is dat meer dan de helft hiervan is gelegen tussen de brug van de E40 en de kruising van het Afleidingskanaal van de Leie met het Kanaal Gent-Brugge. Het is dan ook wenselijk om deze bermvegetaties prioritair te behouden of verder te ontwikkelen door een natuurvriendelijk beheer.

  Eveneens is zo’n kwart van de bermopnames ecologisch minder waardevol. Via een natuurvriendelijk beheer is het wenselijk om deze vegetaties te laten evolueren naar andere waardevollere vegetaties.

  Tenslotte wordt in het rapport ingegaan op het beheer. Er worden enkele knelpunten beschreven bij de huidige beheeruitvoering die negatieve ecologische consequenties kunnen hebben. Concrete voorstellen van maai- en begrazingsregimes per traject worden aangegeven voor de bermen en W&Z-gebieden langs het Afleindingskanaal van de Leie.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Number of pages72
  Publication statusPublished - 2013

  Publication series

  NameRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.R.2013.763172

  Thematic list

  • Management monitoring
  • Regular management
  • Grasslands
  • Flora

  EWI Biomedical sciences

  • B004-botany
  • B270-plant-ecology

  Cite this