Effectiveness and efficiency of chlorophacinone poisoning for the control of muskrat (ondatra zibethicus) populations

Frank A.M. Tuyttens, Jan Stuyck

  Research output: Contribution to journalA2: Article in a journal with peer review, not included in A1peer-review

  1677 Downloads (Pure)

  Abstract

  In Vlaanderen zijn beverratpopulaties aanwezig langs de Grensmaas en in de omgeving van Hasselt-Zonhoven. Daarnaast zijn er regelmatig individuele waarnemingen in heel Vlaanderen. Gezien het aantal beverratten in Vlaanderen en de omliggende landen de laatste jaren aan het toenemen is, werd in maart-april 2002 een bestrijdingscampagne gevoerd door de rattenvangers van de Vlaamse gemeenschap en de provincie Limburg, in een eerste poging om de beverrat in Vlaanderen uit te roeien. Als vangmateriaal werden Conibear 160 klemmen en vangkooien gebruikt. Door de late start van de campagne, waardoor er reeds voldoende natuurlijk voedsel aanwezig was, hadden de vangkooien een lager vangstsucces dan de klemmen. In de kooien waren ook meer nevenvangsten, maar deze dieren konden weer vrijgelaten worden (in tegenstelling tot de klemmen, die de gevangen dieren onmiddellijk doden). Er werd geen verschil gevonden tussen het aantal beverratten dat in de klem liep van binnenin de burcht of dat van buiten kwam. Het aanbrengen van een afscherming aan de buitenzijde van de klemmen zou de vangstkans dus aanzienlijk verkleinen. Er werden beverratten gevangen van alle leeftijden, met als maximum 11 jaar. Er waren geen geslachts- of leeftijdsverschillen tussen beverratten gevangen in klemmen en vangkooien. De wijfjes waren al reproductief vanaf 3-6 maanden, de mannetjes vanaf 6-12 maanden. Deze gegevens moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden, aangezien ze een zeer korte bestrijdingsperiode bestrijken. In de winter van 2003 is een volgende campagne gevoerd, die vroeger (in januari) begon dan in 2002. Het uiteindelijke doel is de volledige uitroeiing van de beverrat in Vlaanderen. In de toekomst zal dan enkel een continue bestrijding langs de grenzen nodig blijven.
  Original languageEnglish
  JournalNew Zealand Journal of Zoology
  Volume29
  Pages (from-to)33-40
  Number of pages8
  ISSN0301-4223
  Publication statusPublished - 2002

  EWI Biomedical sciences

  • B005-zoology

  Cite this