Natuurontwikkeling in combinatie met beroepsvaart

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Annual Reports of Research Institute of Nature and Forest

  1550 Downloads (Pure)

  Abstract

  Natuurontwikkeling in combinatie met beroepsvaart

  In geïntegreerde rivierherstelprojecten is het een uitdaging om ecologische processen, soorten- en habitatdiversiteit te herstellen in harmonie met andere functies van de rivier als scheepvaart en bescherming tegen overstroming. In het project rivierherstel Leie wenst Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) naast de uitbouw van een internationale binnenvaartverbinding voor grotere schepen ook oeverecotopen te herstellen in de gekanaliseerde waterloop.
  Het INBO heeft in opdracht van W&Z natuurdoelstellingen uitgewerkt voor de oeverzones in het gehele traject tussen Deinze en de Franse grens. Deze visie hield rekening met randvoorwaarden van scheepvaart, veiligheid, onderhoud en ruimtebeperkingen. Luwe zones met een vooroeververdediging (vooroevers) bleken het meest geschikt om de grote golfbelasting van de oevers op te vangen en toch kansen te creëren voor natuurontwikkeling in de waterweg. Aan de hand van een liggingsplan wordt weergegeven waar precies welke gewenste oevernatuur dient te worden ontwikkeld of bestendigd. Volgens deze kaart zal door W&Z nieuwe vooroevertypes ontwerpen in overleg met het INBO, wat zal leiden tot de gefaseerde aanleg van een nieuwe reeks vooroevers na 2015.
  In de periode 2009-2010 werden reeds vooroevers in de vaarweg gecreëerd als een pilootproject. De plantendiversiteit in relatie tot de oeverhelling, oeverzijde, positie op het talud en het type vooroever (palenrijen versus azobébeschoeiing) werd door het INBO geëvalueerd. Deze expertise zal worden ingezet als nieuwe vooroeverontwerpen worden besproken.
  Gezien het INBO vaak gevraagd wordt om verschillende vooroevertypes ecologisch op te volgen en te evalueren, wordt in 2013 waterloop overschrijdend vooroeveronderzoek opgestart. Hierbij worden standplaatscondities achter vooroeververdedigingen nader onderzocht in relatie tot beoogde oeverecotopen.
  Original languageDutch
  Title of host publicationJaarverslag 2012 : INBO
  EditorsK. Van Muylem
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication date6-Mar-2013
  Publication statusPublished - 6-Mar-2013

  Thematic list

  • Nature report

  Policy

  • nature policy
  • stakeholder policy

  Cite this