Natuurrapport 2023 - uitdaging 1: schade door droogte en overstromingen beperken. Achtergrondrapport: de uitdaging doorgelicht op basisvan interviews en documentanalyse.

Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forestpeer-review

534 Downloads (Pure)

Abstract

Onze hoge bevolkingsdichtheid, de verstedelijking en de sterk gewijzigde waterhuishouding maken Vlaanderen kwetsbaar voor waterschaarste en wateroverlast. Toenemende weersextremen als gevolg van de klimaatverandering versterken de problemen. Via de Green Deal wil de EU tegen 2050 minder kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering. Ze spoort lidstaten aan om maximaal in te zetten op natuurgebaseerde oplossingen, om hulpbronnen zoals water efficiënter te gebruiken en om ecosystemen te beschermen en te herstellen. Ecosystemen kunnen regenwater vasthouden en zo helpen om de grondwatervoorraad aan te vullen en om piekafvoeren in rivieren te vermijden. Valleien vangen
overstromingswater op, waardoor het risico op wateroverlast elders afneemt.
Dit rapport onderzoekt welke stappen het beleid kan zetten om de impact van droogte en overstromingen te beperken via natuurgebaseerde oplossingen. Hoe kan het Vlaamse beleid meer ruimte creëren voor rivierprocessen en zo het waterbufferend vermogen van valleien vergroten? Hoe kan het beleid het hydrologisch herstel van infiltratie- en retentiegebieden realiseren om piekafvoeren te vermijden en om grondwaterreserves aan te vullen?
We gaan op zoek naar de hefbomen van het beleid, de resultaten die het tot hiertoe opleverde, de barrières die het ondervond en mogelijke oplossingspaden. De beschrijving van de uitdaging en de hefbomen die het beleid momenteel inzet, steunt op bestaande studies, beleidsdocumenten en enkele eigen data-analyses. Voor de barrières en oplossingspaden vertrekken we van interviews met beleidsexperten, wetenschappers en het middenveld, uitgevoerd in het voorjaar van 2022.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Number of pages64
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.37

Thematic List 2020

 • Nature & society
 • Protected nature
 • Climate
 • Water

Thematic list

 • Floodplains
 • Climate
 • Water management
 • Nature report

EWI Biomedical sciences

 • B260-hydro-ecology
 • B003-ecology

Policy

 • water policy
 • biodiversity policy
 • Climate policy (inc. Biomass energy with carbon capture and storage)
 • water management

Geographic list

 • Flanders

Cite this