Natuurverkenning 2030 focus op de provincie Antwerpen: focus op de provincie Antwerpen

  Research output: Contribution to journalA3: Article in a journal without peer review

  1775 Downloads (Pure)

  Abstract

  De afgelopen jaren bracht het INBO tweejaarlijks een natuurrapport uit waarin de toestand van de natuur in Vlaanderen werd beschreven. In 2009 werd voor het eerst een toekomstverkennend rapport inzake natuur uitgewerkt. De natuurverkenning mag geenszins als een voorspelling van de toekomst worden gezien. Ze beschrijft ontwikkelingen die zich in de toekomst onder bepaalde omstandigheden zouden kunnen voordoen. Er wordt gekeken naar welke impact het beleid daarop heeft. Zo kan het beleid anticiperen en bijsturen. Daarmee verlegt het beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek zijn focus van een probleemgerichte naar een oplossingsgerichte benadering. Voor de natuurverkenning 2030 werden in samenwerking met de milieuverkenning
  2030 (Van Steertegem, 2009) scenario’s uitgewerkt. De scenario’s van de milieuverkenning spitsen zich toe op het halen van de milieudoelstellingen. In het referentiescenario wordt het huidige beleid in de toekomst aangehouden. In het scenario ‘Europa’ worden extra maatregelen genomen voor het behalen van de Europese milieudoelstellingen. De scenario’s van de natuurverkenning bevatten verschillende ruimtelijke strategieën. Het scenario ‘scheiden’ streeft naar een indeling van de open ruimte in grote eenheden die eerder één functie hebben. Bij het scenario ‘verweven’ wordt getracht om meerdere functies maximaal te combineren. Beide scenario’s bevoordelen elk een ander aandeel van de biodiversiteit. Vermits het weinig waarschijnlijk is dat het aandeel van de Vlaamse begroting voor natuur zal toenemen gedurende de volgende jaren, vergelijkt de Natuurverkenning 2030 de verschillende scenario’s voor het natuurbeleid bij constante budgettaire middelen..
  Original languageDutch
  JournalAntenne : tijdschrift van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie
  Number of pages9
  Publication statusPublished - Dec-2010

  Thematic list

  • Scenario reporting

  EWI Biomedical sciences

  • B003-ecology

  Policy

  • environmental policy
  • nature policy
  • reporting
  • spatial planning

  Geographic list

  • Antwerp

  Technological

  • statistics and modelling

  Cite this