Opmerkingen op de natuurtoets in kader van de inplanting van 7 windturbines op de terreinen van het SCK-CEN en VITO te Mol

Joris Everaert (Main author)

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1732 Downloads (Pure)

  Abstract

  Er werd een vergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van 7 windturbines te Mol. Op het gewestplan is het projectgebied bestemd als ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’. Het huidige gebruik van de gronden is voornamelijk bos en kleinschalige landbouw. Er werd een algemene natuurtoets opgemaakt waarin de verwachtte effecten zijn beschreven. Dit advies onderzoekt of de aanwezige natuurwaarden en de mogelijke effecten op vogels en vleermuizen voldoende beschreven zijn in de natuurtoets.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 23-Jan-2012

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.2673

  Thematic list

  • Birds
  • Mammals
  • Society
  • Species and biotopes
  • Wind energy
  • Fauna
  • Energy

  Cite this