Retroactief onderzoek naar veranderingen in graslandvegetaties: het voorbeeld van het moenebroek

Eric Cosyns, Heidi Demolder, Desiré Paelinckx

  Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  1555 Downloads (Pure)

  Abstract

  Om de resultaten van het graslandbeheer adequaat te kunnen beoordelen is er nood aan een goed uitgebouwd Vlaams referentiekader voor graslandbeheer. Ondermeer beheermonitoring moet de noodzakelijke kennis leveren om dit kader stevig te onderbouwen zodat het betrouwbaar en bruikbaar is in alle ecoregio’s.
  Het voorliggend retroactief monitoringsonderzoek had als doel:
  ƒ de vegetatieontwikkeling te beschrijven van soortenrijke en soortenarme
  cultuurgraslanden en akkers die al verscheidene jaren aan een specifiek
  natuurbeheer zijn onderworpen;
  ƒ de mogelijkheden en beperkingen van retroactief onderzoek in Vlaanderen te
  beoordelen met het oog op de betekenis ervan voor het opstellen van een
  referentiekader voor graslandbeheer.
  Deze studie toont aan dat het de moeite loont om naast het opzetten van een monitoringsnetwerk van goed gekozen permanente kwadraten het de
  moeite loont om oude vegetatieopnamen, die geografisch goed te lokaliseren zijn, op te sporen in het kader van retroactieve monitoring. Op relatief korte termijn kan hierdoor noodzakelijke kennis verworven worden over de vegetatieontwikkeling onder de gegeven omstandigheden. Hoe meer randinformatie daarbij beschikbaar is hoe relevanter de resultaten van dergelijk onderzoek zijn.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuurbehoud
  Number of pages47
  ISBN (Print)90-403-0231-6
  Publication statusPublished - 2005

  Publication series

  NameRapporten van het instituut voor natuurbehoud
  PublisherInstituut voor Natuurbehoud: Brussel
  Volume02

  Thematic List 2020

  • Protected nature

  Thematic list

  • Grasslands

  EWI Biomedical sciences

  • B270-plant-ecology

  Policy

  • management monitoring

  Geographic list

  • Flemish Ardennes
  • East Flanders

  Cite this