Retrofit windturbinepark haven Zeebrugge. Evaluatie mogelijke impact op de fauna. Passende beoordeling, algemene natuurtoets en verscherpte natuurtoets VEN. Update van eerdere adviesnota INBO.A.2006.121

Joris Everaert (Main author)

    Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

    1683 Downloads (Pure)

    Cite this