Typische faunasoorten van de verschillende Natura 2000 habitattypes, in functie van de beoordeling van de staat van instandhouding op niveau Vlaanderen

Geert De Knijf (Main author), Desiré Paelinckx

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  2340 Downloads (Pure)

  Abstract

  In het kader van de opmaak van de instandhoudingsdoelen is er nood aan een lijst van typische faunasoorten per Natura 2000 habitattype. Dergelijke lijst kan gebruikt worden bij de beoordeling van de kwaliteit van de Natura 2000 habitattypen. Dit advies gaat na welke faunasoorten voldoende kenmerkend en typisch zijn voor een specifiek Natura 2000 habitattype. Dit is nuttig om op een Vlaams niveau de kwaliteit van een habitattype te beoordelen. Daarnaast geeft het advies ook aan hoe faunasoorten per habitattype gebruikt kunnen worden voor een beoordeling van de regionale staat van instandhouding en hoe ze gehanteerd kunnen worden op een lager schaalniveau. Dit advies is een herwerkte versie van de adviezen INBO.A.2011.77 en INBO.A.2012.29.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 13-Jan-2014

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.3063

  Thematic list

  • Policy
  • Species and biotopes
  • Fauna
  • Natura 2000 and conservation objectives

  Cite this