Vissen in de Zeeschelde 2012-2021: Vertellen ankerkuil en fuiken hetzelfde?

Research output: Contribution to conferencePoster

930 Downloads (Pure)

Abstract

Sinds 2012 worden de visgemeenschappen in de Zeeschelde op twee manieren bemonsterd. Op 4 plaatsen wordt in voorjaar, zomer en najaar telkens gevist met ankerkuil in de waterkolom en met dubbele schietfuik, dichter tegen de bodem nabij de laagwaterlijn. Met een aantal metrieken, die telkens een bepaald ecosysteemkenmerk evalueren gaan we na of beide methoden de functie van de Zeeschelde voor visgemeenschappen op dezelfde wijze beoordeelt.
Bijna alle toegepaste metrieken vertonen significante verschillen, echter niet altijd voor alle locaties. Er zijn verschillen in het aantal soorten en hun relatieve aantallen. Beide methoden leveren wel dezelfde dominante soorten. Het voortplantingssucces van de sleutelsoorten wordt door beide methoden anders beoordeeld. Elke methode levert dus een iets ander beeld en extra informatie.
Original languageDutch
Number of pages1
Publication statusPublished - 17-Nov-2022

Taxonomic list

  • fishes (Pisces)

Policy

  • policy assessment

Geographic list

  • Scheldt

Technological

  • fieldwork (observations and sampling)

Cite this