Voorstel tot uitbreiding van deelgebied 11 van de Speciale Beschermingszone ‘BE2200037: Uiterwaarden van de Limburgse Maas met Vijverbroek’ na ontginning: Situering en ecologische onderbouwing

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1867 Downloads (Pure)

  Abstract

  Na de ontginning van zand- en grind in de Maasvallei te Kinrooi wil de ontginningsmaatschappij een deel van de terreinen en hun omgeving herinrichten i.f.v. een verhoging van de veiligheid en natuurlijkheid in de vallei. Het projectrapport ‘Randzones’ bevat een aanzienlijke herlokalisatie en uitbreiding van Europees belangrijke habitattypes en -soorten, met het oog op het bereiken van een goede staat van instandhouding. Dit advies gaat na welke Europees beschermde habitattypes en -soorten actueel voorkomen en hoe hun actuele, lokale staat van instandhouding is. Daarnaast wordt onderzocht waar deze habitats zich ruimtelijk kunnen ontwikkelen, welke hieraan gekoppelde Europees te beschermen soorten hier een geschikt leefgebied kunnen vinden e
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 7-Nov-2011

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.2565

  Thematic list

  • Policy
  • Species and habitats
  • Natura 2000 and conservation objectives

  Cite this