Abstract

In de Beleidsnota Omgeving (2019-2024) staat er : “We zetten in samenwerking met het beleidsdomein Landbouw en Visserij en relevante actoren een Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied op om de toestand op te volgen, en om na te gaan wat het effect is van beheermaatregelen en drukken.” Ook de volgende doelstelling wordt vermeld: “Ik stel een actieprogramma op om de achteruitgang van (wilde) bijen, bestuivers en andere insecten een halt toe te roepen, en voeren dit uit.” Voorliggend INBO-advies geeft een aanzet om deze opdracht in te vullen.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 10-May-2022

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4387

Thematic list

  • Mammals
  • Argicultural areas
  • Fauna
  • Agriculture
  • Monitoring networks
  • Society
  • Insects
  • Breeding birds

Cite this