Contactdag Vlaamse werkgroep invasieve exoten

D'hondt, B. (Organisator)

Activiteit: Types deelname aan of organisatie van een evenementOrganisatie en deelname aan een congres, workshop, opleiding, seminarie, vergadering

Beschrijving

De genodigden van deze contactdag vormen een informeel netwerk van lokale besturen & terreinbeheerders die actief rond invasieve soorten werken. Deze contactdag (4 oktober 2021, Brugge) werd georganiseerd door Provincie West-Vlaanderen (O. Dochy) en Stad Brugge (R. Devlaeminck) Het INBO maakte de agenda op, zat het plenair gedeelte voor, verzorgde een deel van de presentaties, en trad op als gids bij de excursie.
Periode4-okt-2021
Mate van erkenningRegionaal