Workshop soortendoelen en instrumenten in landbouwgebied

Jansen, J. (Spreker op uitnodiging), Renaat Polfliet (Deelnemer), Spanoghe, G. (Deelnemer), Janssens, K. (Deelnemer)

Activiteit: Types deelname aan of organisatie van een evenementOrganisatie en deelname aan een congres, workshop, opleiding, seminarie, vergadering

Beschrijving

n samenwerking met VLM, ANB en INBO organiseert Vzw Veldwerk een workshop
rond soortendoelen en instrumenten in landbouwgebied. Een succesvolle terreincase voor grauwe gors in het Vlaams-Brabantse Landen wordt gebruikt als inspiratie en leidraad voor deze oefening.
In de Brakouter blijkt de inrichting van een intensief akkerplateau met een mix aan beheerovereenkomsten voor soortbescherming aan te slaan voor de sterk bedreigde grauwe gors. Verschillende parameters in deze instrumentenmix zijn bepalend voor de aantrekkingskracht op deze soort. Daarnaast werden ook beheervoorwaarden en beschermingsacties gedocumenteerd die het verschil maken inzake nestsucces en habitatkwaliteit voor grauwe gors.
De case in Landen vormt de interessante leidraad voor een discussie en oefening in het duurzaam afstemmen van instrumenten op specifieke doelen uit het
soortenbeleid. Dat gaan we op gemodereerde wijze doen, met een beperkt
deelnemersveld bestaande uit materiedeskundigen en projectleiders van VLM, ANB en INBO.
De focus van deze dag ligt op onderlinge uitwisseling van kennis en inzichten over akkervogelbescherming (case grauwe gors), op het identificeren van leerpunten en op het zoeken naar handvatten voor opschaling in andere gebieden en voor andere soorten.
Periode23-jun-2023
Mate van erkenningNationaal