ABV - Gewone broedvogels in Vlaanderen

Dataset

Beschrijving

De ABV-broedvogeldataset is een op steekproeven gebaseerde dataset die meer dan 4500 observaties bevat met meer dan 200 000 gewonebroedvogel-waarnemingen. Het broedvogelproject is een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en de Vlaamse Vogelwerkgroep van Natuurpunt, in samenwerking met Natuurpunt Studie.

De gegevens worden verzameld om trends in langetermijn-broedvogelwaarnemingen in Vlaanderen te ontdekken en worden gebruikt voor de EU-verslaggeving over trends, verspreiding en toekomstperspectieven van de soorten die in de bijlagen 2 en 4 van de Habitatrichtlijn zijn opgenomen.
Datum ter beschikking1-jan-2017
Temporele dekking1-jan-2007 - 1-jan-2016
Datum van dataproductie1-jan-2007 - 1-jan-2016
Geografische dekkingVlaanderen

Beleidsmatig

  • Natura 2000
  • vogelrichtlijn (VRL)

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur
  • Beschermde natuur

Taxonomische lijst

  • vogels (Aves)

Thematische lijst

  • Vogels

Dit citeren