Bemonstering rivierprik Zwalmbeek

  Dataset

  Beschrijving

  In het kader van het Trekvisproject wordt een fuik door vrijwilligers gecontroleerd in de visnevengeul van de Terbiestmolen in de Zwalmbeek. De fuik werd geplaatst in december 2009 en tweedaags gecontroleerd tot april 2010. Alle stroomopwaarts migrerende vissen worden gemeten.
  Datum ter beschikking2010
  UitgeverInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Data & Infrastructuur

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beleid
  • Milieu
  • Ruimte
  • Maatschappij
  • Beheer van water

  Taxonomische lijst

  • kaakloze vissen (Agnatha)

  Dit citeren