Broedvogelatlas 2000-2002

  Dataset

  Beschrijving

  De atlas van de Vlaamse Broedvogels 200-2002 beschrijft de toestand, verspreiding, aantallen en trends van alle in Vlaanderen broedende vogelsoorten in de periode 2000 - 2002. Alle 170 in Vlaanderen broedende soorten worden uitvoerig besproken aan de hand van verspreidingskaarten, aantallenkaarten en relatieve dichtheidskaarten. Per soort wordt algemeen ingegaan op de ecologie, op de recente status en verspreiding en er wordt steeds een opverzicht gegeven van bedreigingen en toekomstperspectieven. Er wordt ook voor 2/3 van de soorten een nauwkeurige populatieschatting gegeven. Het boek is gebaseerd op duizenden uren veldwerk door vrijwillige medewerkers. In een appart hoofdstuk werd tevens een nieuwe rode lijst gepubliceerd.
  Datum ter beschikking31-dec-2004
  UitgeverInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • B280-dierenecologie

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beleid

  Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Data & Infrastructuur

  Taxonomische lijst

  • vogels (Aves)

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren