Data from: Effect of the landscape matrix on gene flow in a coastal amphibian metapopulation

Dataset

Beschrijving

Genotypes van rugstreeppad aan de Vlaamse kust met behulp van microsatellieten
Datum ter beschikking2017
Geografische dekkingVlaamse kust

Thematische lijst

 • Amfibieën en reptielen

EWI Biomedische wetenschappen

 • B280-dierenecologie

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur

Geografische lijst

 • West-Vlaanderen
 • duinen
 • Ter Yde
 • Westhoek
 • Noordduinen
 • Oosthoek
 • kust

Taxonomische lijst

 • kikkers en padden (Anura)
 • rugstreeppad
 • Epidalea calamita

Beleidsmatig

 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)

Dit citeren