Datalevering_SparcBeheerplan

Dataset

Beschrijving

Aanleveren van vegetatie data van de Vlassenbroekse Polder verzameld in het kader van het project Monitoring Sigmaplan in functie van het opstellen van beheerplannen voor de SPARC-gebieden,
Datum ter beschikking6-apr-2022

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

Taxonomische lijst

  • hogere planten (Plantae)

Geografische lijst

  • Vlaanderen
  • Schelde

Vrije trefwoorden

  • Beheerplan
  • Datalevering

Dit citeren